Kalix kommunfullmäktige har beslutat att avveckla Kalixförslaget. Alla inkomna förslag kommer framöver att hanteras av berörd nämnd. Beslutet gäller från den 1 juli 2017.

Du lämnar i fortsättningen in dina förslag via vårt formulär för synpunktshantering. En synpunkt kan vara ett förslag, ett klagomål eller kanske till och med beröm.