Den 26 maj 2019 är det val i Sverige till Europaparlamentet. I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i Europaparlamentet de kommande fem åren.

Webbplatsen Sveriges riksdags EU-information ger fakta och information om EU-valet. Sveriges riksdags EU-information har i uppdrag att ge grundläggande partipolitiskt neutral information om EU och guidar också vidare till svenska myndigheter som ansvarar för EU-relaterade sakfrågor. Verksamheten består bland annat av webbplatsen eu.riksdagen.se och av Riksdagsinformation, en funktion som svarar på frågor om riksdagen och EU via e-post och telefon.

På webbplatsen hittar du bland annat aktuell information i text, bild och film om:

  • EU-valet den 26 maj
  • Vad EU och Europaparlamentet är
  • EU:s organisationer och institutioner
  • Vad EU:s budget används till
  • Hur beslut fattas inom EU

Vid frågor kontakta 0923-650 00 eller kommun@kalix.se.