Skip to content
Sök

Gör dina ärenden när det passar dig!

Du har väl inte missat att du kan göra många ärenden till Kalix kommun digitalt? Du kan till exempel ansöka om skolskjuts och göra ändringar gällande fakturor, anmäla misstänkt matförgiftning, söka inackorderingsstöd och försörjningsstöd.

Bidrag till marknadsföringsaktiviteter

En av våra senaste e-tjänster gäller föreningar som är verksamma och har sitt säte i Kalix kommun, som vill ansöka om bidrag till marknadsföringsaktiviteter för att främja attraktivitet och inflyttning. Syftet med bidraget är att underlätta för föreningar och målet är en ökad inflyttning till Kalix kommun och dess byar.

Om ett barn far illa

En annan viktig e-tjänst är orosanmälan. Om du känner oro för att ett barn eller en ungdom far illa, är det viktigt att du berättar det för individ- och familjeomsorgen, som har rätt att ingripa för att skydda och hjälpa. Du behöver inte vara säker på att det verkligen är så illa som du misstänker. Det räcker med att du har fått se eller höra något som tyder på att ett barn far illa. 
Gör dina ärenden när det passar dig, sedan blir det individ- och familjeomsorgens uppgift att bedöma dina uppgifter och därefter fatta beslut om att inleda en utredning eller inte. Det kan till och med vara så att det är just dina uppgifter som blir den viktiga pusselbiten som Kalix kommun behöver för att kunna hjälpa ett barn!

Portal med alla e-tjänster

Kalix kommuns samtliga e-tjänster hittar du via portalen kalix.enamnd.se och fler e-tjänster tillkommer
hela tiden.

Senast uppdaterad: 2022-07-08 12:00