Fritids- och kulturnämnden beslutade bland annat att låta bygga en upplyst uterink i anslutning till Kalix IP, för att kunna bemöta efterfrågan på istid för allmänheten under kommande vintrar. Integration-, idrotts- och kulturstipendiater utsågs också av nämnden.

Kalix kommuns informationsansvarige Reine Sundqvist pratar här med förvaltningschef Karl-Göran Lindbäck om besluten.