Med anledning av omval till kommunfullmäktige i Falun söndagen den 7 april, erbjuder Kalix kommun förtidsröstning i förvaltningsbyggnaden.

Enligt vallagen ska samtliga kommuner i Sverige erbjuda möjlighet till förtidsröstning, men kommunerna får själva bestämma i vilken omfattning.

Förtidsröstning

I förvaltningsbyggnaden, Kalix kommun, kan du förtidsrösta under följande tider:
 
28 –29 mars, klockan 09-12, 13-15
1 – 5 april, klockan 09-12, 13-15
 
Vid förhinder att rösta under utsatta tider, eller andra frågor kontaktas kommunens växel 0923-65 000.

Vem har rösträtt?

Om du är folkbokförd i Faluns kommun får du rösta, valmyndigheten skickar ett röstkort till den adress där du är folkbokförd.
 

Bakgrund till omval

Valprövningsnämnden har beslutat att upphäva valet till kommunfullmäktige i Faluns kommun den 9 september 2018 och förordna om omval.
 
Anledningen är att 126 förtidsröster i val till kommunfullmäktige inte levererades till valnämnden i tid och därmed aldrig räknades.
 
Valprövningsnämnden bedömer att de oräknade rösterna sannolikt har påverkat valutgången och har därför beslutat att omval ska ske i val till kommunfullmäktige.
Läs mer om omvalet i Falun på Valmyndighetens webbplats