Valnämnden riktar ett tack till valnämndskansliet, röstmottagarna för förtidsröstningen, ambulerande röstmottagare samt alla 120 röstmottagare i vallokalerna.

Tack vare era värdefulla insatser har fria och demokratiska val kunnat genomföras valet 2018.
Valnämnden i Kalix Kommun
Ordförande Ulla Granström