Från och med 2021 presenteras Kalix kommuns årsredovisning som en lättöverskådlig webbsida, via finansiellinfo.se.

Kalix kommuns årsredovisning innehåller en översikt över kommunens ekonomiska ställning och verksamhet. Den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen omfattar förutom nämnder/förvaltningar även bolag och stiftelser. 

↳ Läs Kalix kommuns årsredovisning 2020