I samband med kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 18 juni utsågs kustbyn Ytterbyn–Nyborg till Årets Bygd 2017.

Nomineringen lyder:
Årets by 2017 tilldelas kustbyn Ytterbyn–Nyborg för den utveckling som skett och sker på orten. I Början på 2000-talet samlades ett hundratal personer till en träff där fokus låg på att besvara frågan, vad som behöver ske på orten för att den ska utvecklas. Resultatet från denna träff blev en femårig utvecklingsplan med årliga uppdateringar vilket utgör grunden i arbetet för utvecklingen av byn.

Nyborgs Framtid och ortens starka föreningsliv, dess ledare och funktionärer har betytt mycket i utvecklingsarbetet liksom det stöd som finns på orten för genomförda projekt och verksamheter. Skolan och dess elever har deltagit i olika aktiviteter för byns utveckling, vilket varit särskilt värdefullt.

Senaste årens tillskott i byns utveckling är vägnätets upprustning till Nyborg-Storön och Ryssbält. Gång- och cykelvägen, tryckledning till Karlsborg och reningsverket i Kalix, nedstängning av slamlagunen samt återställning av naturområdet.

Under 2017 har byns idrottsförening uppfört en konstgräsplan på IP området. Byns hembygdsförening har renoverat bagarstugan och en byabastu har iordningställts. Kommunens första hundrastgård har uppförts i anslutning till infarten till orten och som krydda i byautvecklingen är den potential som finns i skärgårdens möjligheter och där hoppet står till det strandnära boendet via LIS områden och utbyggnad av boenden i Kolkajen-Slussenområdet blir verklighet. Utvecklingsarbetet som sker i Ytterbyn–Nyborg präglas av en stark framtidstro och en positiv utveckling.