Utvecklingsutskottets ordförande  Tommy Nilsson (S) redogör här för några av de beslut som togs under sammanträdet tisdag den 29 mars. Reporter: Reine Sundqvist.