Måndag den 24 oktober sammanträdde utvecklingsutskottet i Kalix kommun. Utskottets ordförande Tommy Nilsson (S) berättar här om några av de beslut som togs.


Reporter: Reine Sundqvist.