Utbildningsnämndens ordförande Sven Nordlund berättar om de beslut som nämnden tog på sammanträdet fredag den 7 oktober 2016. Politikerna beslutade bland annat att kommunen ska kunna erbjuda Nattis under resten av 2016.