Tisdag den 7 februari sammanträdde samhällsbyggnadsnämnden i Kalix kommun. Nämnden beslutade bland annat om ett bostadsförsörjningsprogram som i praktiken innebär att 400 nya lägenheter skulle kunna börja byggas i Kalix under 2017.

Kalix kommuns informationsansvarige Reine Sundqvist har pratat med nämndens ordförande Stig Carlsson (S) för att få veta mer.