Kommunstyrelsens vice ordförande Tommy Nilsson (S) sammanfattar här några av de beslut som togs i KS måndag den 21 mars 2016.

Reporter: Reine Sundqvist
Foto: Joakim Vidgren