Måndag den 24 april sammanträdde kommunstyrelsen i Kalix kommun. Kommunens informationsansvarige Reine Sundqvist har fått en pratstund med styrelseordförande Tommy Nilsson, som redogör för några av de beslut som togs av politikerna.