Här redogör fritids- och kulturnämndens ordförande Britt-Inger Nordström (S) för beslut som togs under fritids- och kulturnämndens sammanträde den 29/9 2016.