Utvecklingsutskottet i Kalix kommun har tagit fram ett elvapunktsprogram som ska främja näringslivsutvecklingen på orten.

Så här ser listan ut:

1. Utbilda politiker och tjänstemän – som ett delmoment ska en ”starta eget” utbildning ingå
2. Bättre upphandlingar – förstärkt upphandlingsfunktion
3. Servicedeklarationer där företagen prioriteras
4. Företagslots – kundansvarig
5. Konkurrensutsättning
6. Information/kommunikation – utveckla kanaler för information till näringslivet
7. E-tjänster som underlättar – utveckling av E-tjänster och revidering av blanketter
8. Värdegrundsarbete i organisationen – kundbemötande och attityd
9. Rätt kompetens och rätt inställning till uppdraget – kundperspektivet i fokus
10. Kompetensförsörjning – utökad aktivitet för ökad inflyttning näringslivets kompetensbehov
11. Infrastruktur – ökade pendlingsmöjligheter. Fiberutbyggnad i hela kommunen

Kalix kommuns informationsansvarige Reine Sundqvist har pratat med utvecklingsutskottets ordförande Jan Nilsson (S) för att få veta mer.