Fritids- och kulturnämnden beslutade att satsa 300 000 från investeringsbudgeten på ett utegym i närheten av Strandängsbadet. Ett Kalixförslag togs också upp för första gången.

Kalixförslaget blev ett utredningsuppdrag, och handlar om att skapa bättre förutsättningar för att göra konstsnö till Djuptjärns elljusspår.