Skip to content
Sök

Nu drar vi igång årets trygghetsvandring i Kalix kommun

Vi börjar digitalt – och utifrån det resultat vi får gör vi sedan en fysisk vandring på den plats som undersökningen identifierar som mest otrygg.

Grundtanken är att du som bor och verkar i lokalsamhället har störst kännedom om platsen och att din erfarenhet är viktig att ta tillvara.
Därför ber vi dig att bidra genom att svara på vår digitala trygghetsundersökning.

Digital trygghetsundersökning

Trygghetsundersökningen är öppen till och med den 14 maj.

Hur gör jag?

Du noterar platser och utrymmen som upplevs som otrygga eller riskerar att bli brottsplatser, samt vilka konkreta fysiska omständigheter som bidrar till problemen. Samma sak med platser som känns trygga – vilka omständigheter gör att platsen känns trygg? Klicka på knappen för att svara på enkäten.

Vi lottar ut priser bland alla som deltar i undersökningen och lämnar in kontaktuppgifter via enkätens sista ruta.

Fysisk trygghetsvandring

När vi fått ett resultat bjuder vi in till en gemensam fysisk trygghetsvandring på den plats som identifierats som mest otrygg. Inbjudningar skickas ut till alla som lämnat in kontaktuppgifter i trygghetsundersökningen. Trygghetsvandringen kommer att genomföras den 23 maj, och i processen tar vi fram förslag på lösningar – en trygghetsinventering som sedan kan ligga till grund för både större och mindre åtgärder.