Skip to content
Sök

Föräldraskolan vecka 22: A-traktorer och mopeder

Det brott som ökar mest i Kalix är olovlig körning. I en del fall ingår också rattfylla. Polisen i Kalix vittnar om att många unga kör hem trots att de har druckit, eftersom risken att bli påkomna av föräldrarna ökar om de lämnar A-traktorn.

Mopeder och A-traktorer är jättebra transportmedel för ungdomar som vill ta sig fram lätt och enkelt i vårt stora län. De kan också bli en avlastning för dig som förälder och en frihet för tonåringen. Det är dessutom en utmärkt hobby att umgås kring som bidrar till mycket glädje för många unga.

Hanterar ditt barn a-traktorn korrekt?

En A-traktor innebär ett stort ansvar och rätt hanterad är den en bra skola inför en framtid med ett ”riktigt” körkort. Man får en kunskap om trafiken och en rutin som andra ungdomar inte får. Fel hanterad kan en A-traktor vara livsfarlig för de som färdas i och de som befinner sig utanför traktorn.

Det händer att ungdomarna inte alltid följer de regler och lagar som finns, vilket gör att det kommer många samtal till både polisen och kommunen från invånare angående problem och störningar.
Det handlar om vårdslösa körningar, körning på olämpliga platser och skador som uppkommit på grund av det samt oljud med mer.

Med denna information vill vi stötta er att ta rätt beslut och säga rätt saker till era barn. Vi vill också lära er lite om det tekniska kring en A-traktor för att öka er föräldrars kompetens i er dialog med barnen.

Är ditt barns moped en motorcykel?

Många mopeder är trimmade och körs alldeles för fort. Kombinationen av hög fart, okunskap och ungdom är livsfarlig. Det oroar oss, riskerar våra barns hälsa och skapar otrygghet för invånarna. Genom att prata om riskerna i trafiken kan vi tillsammans minska antalet skadade och omkomna.

Du som förälder bör ta reda på om ditt barns moped är trimmad och vidta åtgärder. Vi som poliser kan stödja genom att informera och genomföra trafikinsatser. Tvärtemot vad många tror är det inte svårt att som förälder att ta reda på om mopeden är trimmad. Genom att provköra mopeden kan du kontrollera att den inte går fortare än lagstadgade 25 km/tim för en EU moped klass 2 och 45 km/tim för en EU moped klass 1.

Vad händer om tonåringen kör trimmat?

Den som kör en trimmad moped riskerar att rapporteras för olovlig körning. Om en EU-moped är trimmad klassas den som lätt motorcykel och då krävs ett körkort för motorcykel. Straffet för olovlig körning är dagsböter. Dessutom återkallas förarbeviset eller körkortet och det kan ta drygt ett år att få ett nytt körkortstillstånd. Även du som förälder kan dömas till dagsböter eller få körkortet återkallat för tillåtande av olovlig körning om du medvetet låtit ditt barn köra trimmad moped.

I dödsolyckor där föraren var under 18 år var 50 procent av mopederna trimmade (Källa: Trafikverket). Trimningen behöver inte vara orsaken till olyckan men hög hastighet påverkar svårighetsgraden på skadorna. Vid en olycka kan försäkringsersättningen till föraren utebli och föraren kan även drabbas av skadeståndskrav för skador som drabbat motparten.

Du som förälder – tala med din tonåring om att:

  • ha en laglig moped som inte är trimmad
  • aldrig köra moped med alkohol i kroppen
  • alltid använda hjälm
  • framföra mopeden på korrekt sätt
  • genomgå trafikutbildning
  • ha mopeden rätt försäkrad.

Föräldraskolan i Kalixpodden

Kommunpolis Janne Abrahamsson och ingripande polis Krister Lundgren pratar om riskerna med a-traktorer och trimmade motorer.
Programledare är Reine Sundqvist, informationschef i Kalix kommun.

På kalixpodden.kalix.se hittar du samtliga avsnitt av Kalixpodden med transkriberingar.