Skip to content
Sök

Föräldraskolan vecka 21: Brunt heroin – rökheroin

H, brunt, häst, horse, Harry, draken, smack, chiva, dope, brown sugar, jonk, frukt, dop, blacktar. Det bruna heroinet ser ut som små gråvita eller bruna stenar/kritor men det finns även som pulver.

Om man hittar foliepapper med svart klet så kan det vara rester från heroinrökning. Lukten som uppstår vid rökning av heroin är stark och inte angenäm.

Tecken: små pupiller, hängande ögonlock, sluddrigt tal, svårt att få kontakt, ihopsjunken, låg puls och långsam andning.

Ruset ger en stark känsla av välbehag och upprymdhet. Ett heroinrus kan även ta bort ångest, tristess och smärtor. Detta gör att människor lätt utvecklar ett beroende – ibland så snabbt som efter ett par gånger. Efter en tids missbruk så minskar de positiva känslorna och missbrukaren måste ta större doser heroin för att uppnå samma effekt som innan. Vanliga abstinensbesvär är att man känner sig sjuk, får problem med synen, högt blodtryck, svettningar, diarré, smärtor i muskler och leder och sömnsvårigheter.

Om föräldraskolan 

Polisens publikation "Föräldraskolan" består av elva korta lektioner med tydlig information som kan hjälpa dig som förälder/vuxen att upptäcka och förhindra ungas drogbruk. Läs gärna mer om föräldraskolan på sidan "Föräldraskolan – Om ungas drogbruk".