Skip to content
Sök

Föräldraskolan vecka 17: De lömska små blå – Xanor (Alprazolam)

Ett narkotikaklassat preparat som blir allt vanligare är Xanor (Alprazolam), den insmugglade varianten som är rund och ljusblå.

Kallas även för benso, blåbär, fludder, habbar, små blå och pix. Xanor är ett narkotikaklassat läkemedel och används för att behandla ångestsymtom och många blir snabbt beroende. 

Tecken: Användning av Xanor kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel, irritabilitet, koncentrationssvårigheter, illamående, viktförändring med mera.
Xanor kan även ge biverkningar av mer allvarlig art, till exempel andnöd, kramper, depression, minnes- och talsvårigheter, hallucinationer, beteendeförändringar och självskadebeteende.

Om föräldraskolan 

Polisens publikation "Föräldraskolan" består av elva korta lektioner med tydlig information som kan hjälpa dig som förälder/vuxen att upptäcka och förhindra ungas drogbruk. Läs gärna mer om föräldraskolan på sidan "Föräldraskolan – Om ungas drogbruk".