Skip to content
Sök

Föräldraskolan vecka 16: Med livet som insats – Tramadol

Tramadol är ett narkotikaklassat, smärtlindrande läkemedel och missbrukas oftast ihop med andra droger, inte minst cannabis. Missbruket av Tramadol har ökat bland ungdomar.

Tecken: En påverkad person får små pupiller, hängande ögonlock, blir medvetandesänkt och sluddrig.

Långvarig användning kan ge abstinenssymtom som diarré, illamående, svettningar och darrningar som sedan övergår i depression och ångest. Vid överdos kan Tramadol orsaka kramper som gör att man förlorar medvetandet, slå ut andningen och leda till döden.

Aktuellt om Tramadol

I början av mars 2023 kunde vi läsa om hur 14-åriga Molly Gnospelius dött, efter att hon under en kväll ute med kompisar blandat tramadol och alkohol. Läs gärna mer i artikeln Molly Gnospelius i Falun tog alkohol och tramadol – dog på Aftonbladets hemsida.

Om föräldraskolan 

Polisens publikation "Föräldraskolan" består av elva korta lektioner med tydlig information som kan hjälpa dig som förälder/vuxen att upptäcka och förhindra ungas drogbruk. Läs gärna mer om föräldraskolan på sidan "Föräldraskolan – Om ungas drogbruk".