Skip to content
Sök

Föräldraskolan vecka 14: faktorer som ökar risken för drogbruk

I veckans episod av föräldraskolan identifierar vi faktorer som ökar risken för drogbruk.

Riskfaktorer för att testa/använda droger (cannabis)

  • Otrygghet (fördubblad risk).
  • Kamraters användning (7 gånger högre risk).
  • Liberala attityder (6,5 gånger högre risk).
  • Låga kunskaper om cannabis (3,5 gånger högre risk).
  • Daglig rökning (14 gånger högre risk).
  • Regelbundet berusad (4 gånger högre risk).

Sociala mönster

• Pojkar (fördubblad risk).
• Elever på yrkesutbildningar (fördubblad risk).
• Föräldrar med låg utbildningsnivå (1,5 gånger högre risk).
• I Norrbotten syns inga skillnader mellan olika kommuner/gymnasieskolor.

Om föräldraskolan 

Polisens publikation "Föräldraskolan" består av elva korta lektioner med tydlig information som kan hjälpa dig som förälder/vuxen att upptäcka och förhindra ungas drogbruk. Läs gärna mer om föräldraskolan på sidan "Föräldraskolan – Om ungas drogbruk".