Skip to content
Sök

Föräldraskolan vecka 13: Cannabis – därför är det farligt

En av de vanligare drogerna bland unga, både generellt och i Kalix specifikt, är cannabis. Cannabisbruk ger inte bara negativa effekter på drogbrukaren, utan har också långt gående konsekvenser för nära och kära och samhället i stort.

Potentialla skador till följd av cannabisbruk:

  • Hjärnans mognadsprocess kan hämmas, och får som resultat sämre kapacitet
  • Brukaren blir beroende
  • Sämre mående med risk för psykos och schizofreni
  • Lung-, hjärt- och kärlproblem
  • Dödsfall i trafiken.

Cannabisbruk är inte bara en fråga om ”min egen kropp/mina egna val” – användandet av droger får även stora effekter på samhället i stort då det bland annat orsakar:

  • Miljöproblem
    Exempelvis motsvarar växthusgasutsläppen från USA:s inomhusproduktion årligen avgaserna från tre miljoner bilar.
  • Kriminalitet
  • Ekonomiska problem.

Om föräldraskolan 

Polisens publikation "Föräldraskolan" består av elva korta lektioner med tydlig information som kan hjälpa dig som förälder/vuxen att upptäcka och förhindra ungas drogbruk. Läs gärna mer om föräldraskolan på sidan "Föräldraskolan – Om ungas drogbruk".