Skip to content
Sök

Lättade restriktioner från den 9 februari

Regeringen meddelade vid en presskonferens den 3 februari att man den 9 februari kommer att lätta på vissa restriktioner.

Läs vilka restriktioner som upphör att gälla den 9 februari på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Rekommendationer som fortsatt gäller efter 9 februari

  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.
  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vida särskilda försiktighetsåtgärder.
  • Återgången till arbetsplatserna bör ske successivt för de som arbetar hemifrån. Arbetsgivaren avgör hur.
  • Ny protagningsindikation fokuserat på personal, patienter och omsorgstagare inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Allmänheten rekommenderas inte längre att testa sig.
Senast uppdaterad: 2022-02-04 09:56