Sjuksköterskan Ingela Bergström arbetar för närvarande på IVA (intensivvårdsavdelningen) i Piteå. Hon berättade i Extra Kalix-TV onsdag den 3 mars om om sina upplevelser av att jobba med de patienter som drabbats allra hårdast av covid-19 i Norrbotten.