Skip to content
Sök

Extra Kalix-TV om det nya arbetssättet i skolan

På två Kalixskolor jobbar pedagogerna sedan i våras med en ny metod för skapa trygghet och god studiemiljö i klassrummen. Den senaste tiden har det nya arbetssättet blivit hett omdiskuterat, och mot den bakgrunden sänder vi i kväll ett extrainsatt Kalix-TV här på sidan.

Gäster i programmet är Kalix kommuns utbildningschef Charlotte Sundqvist och utbildningnämndens ordförande Victoria Wikström.

Vill du veta mer?

På sidan "Nytt arbetssätt för bättre studiero i skolan!" kan du som funderar över hur det nya arbetssättet fungerar läsa mer. Här finns också svar på några av de vanligaste frågorna.

Om Kalix-TV

Kalix-TV med programledaren Reine Sundqvist sänds med hjälp av elever från Furuhedsskolans samhällsprogram, inriktning media. Programmen spelas in i gymnasieskolans toppmoderna tv-studio.

Kalix-TV den 11 september 2023