Sök

Information om hantering av döda vilda fåglar

I texten nedan presenteras en rad olika alternativ om hur fynd av döda vilda fåglar på allmän plats eller i naturen ska hanteras. Viktigt att alltid använda skyddshandskar samt tvätta händerna efter hantering.

  • Låt fåglarna ligga kvar. Att vilda fåglar dör är en naturlig företeelse. 
  • Gräv ner fåglarna så att inga andra djur kommer åt materialet. 
  • Om nedgrävning inte är möjligt kan mindre fåglar läggas i en vanlig plastpåse (fylld till max hälften så påsen kan knytas ihop ordentligt). Påsen läggs i ytterligare en plastpåse som också försluts noga och läggs i soporna tillsammans med annat brännbart material. 
  • Om fåglarna är för stora eller för många för att läggas i sophanteringen enligt ovan bör de istället läggas i dubbla sopsäckar och köras till förbränning. Kontakt ska tas med förbränningsanläggningen för instruktioner hur materialet kan tas emot. 

Denna information och text är från Jordbruksverket. 

Senast uppdaterad: 2022-08-01 13:32

Relaterade nyheter

Användning av kommunal mark

2022-07-28 - Det är inte tillåtet att köra ut trädgårdsavfall på kommunalmark eller att sätta upp en kompost utanför din tomtgräns, det är en form av otillåten markanvändning. Trädgårdsavfall ska omhändertas i din egen trädgård eller köras till återvinningscentralen i Kalix.

Läs mer

Fritid- och kulturnämndens stipendieutdelning

2022-07-26 - Under vis- och bluesfestivalen på Vassholmen fredagen den 29 juli klockan 15.45 är det utdelning av tre stipendier.

Läs mer

Covid-19 inom Kalix kommun

2022-07-13 - Coronavirusets spridning har ökat runt hela landet den senaste tiden. Inom Socialförvaltningen i Kalix har vi haft, och har fortfarande, omsorgstagare som testat positivt. Än så länge har symtomen varit ringa, och en del av omsorgstagarna är friskförklarade. Vi vill dock uppmana er om att inte träffa riskgrupper om ni uppvisar några symtom, och att hålla avstånd från andra människor. Om ni testat positivt för covid-19 är det viktigt att stanna hemma i den mån det går för att förhindra...

Läs mer