Under november har 15 utbytes- och magisterstudenter från LTU (Luleå tekniska universitet) gjort en analys av centrala Kalix, som beskriver samhällets styrkor och svagheter samt ger ett antal förslag om vad som skulle behöva förändras för att göra Kalix till en attraktivare ort för både invånare och besökare.

Studenterna kommer från hela världen och går en gemensam kurs i samhällsplanering.

De elever som medverkar i filmen heter Nawid Ferhady, Moujan Memar, Suzanna Törnroth, Emma Sanborn och Sören Öhberg.

Reporter: Kalix kommuns informationsansvarige Reine Sundqvist.