Foto: Berna Namoglu, Mostphotos.
Foto: Berna Namoglu, Mostphotos.

Även om det kan ta en liten stund för brasan att ta sig så är vinsterna med att tända i toppen många. Gaserna som förångas från veden förbränns i stället för att spridas som föroreningar i luften, elden brinner jämnare och det blir mer värme per vedträ.

Fördelar med att tända i toppen

Information från Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

För hälsan

Precis som vid all annan förbränning bildas det luftföroreningar även vid vedeldning. Små partiklar, till exempel sot, kan leta sig in i lungor och blodkärl och orsaka luftvägs relaterade sjuk­domar. Genom att elda på rätt sätt minskar utsläppen av hälsofarliga luftföroreningar från både gamla och nya eldstäder.

För klimatet

Ved är ett förnybart bränsle med mindre klimatpåverkande utsläpp än fossila bränslen. Men vedeldning är i dag en av de största källorna till att sot sprids i Arktisområdet, vilket på    skyndar is smältningen och orsakar klimat störningar i hela världen. Att elda ved på ett miljö vänligt sätt är en enkel insats som var och en kan bidra med för att begränsa klimat­förändringarna.

För plånboken

Det går att spara både tid och pengar genom att förbättra sin eldningsteknik. Genom att skapa en effektiv brasa går det åt mindre ved. Dessutom minskar brandrisken.

Mer information

Dessa råd är anpassade för eldning i kaminer, öppna spisar samt kakel- och täljstensugnar. Tänk på att moderna kaminer som uppfyller Boverkets miljökrav och är CE-märkta avger färre föroreningar. Läs mer om miljökraven på kaminer och hur du kan förbättra din eldningsteknik på Naturvårdsverkets hemsida.