Konsult- och analysföretaget Kairos Future har inom ramen för projektet Vision 2030 gjort en flytt- och boendestudie av Kalix kommun. Analysen resulterade i en rapport som presenterades på Kalix Folkets Hus den 1 februari, och nu går att läsa på kalix.se.

Vad är det som människor uppfattar som möjligheter hos en plats?
Hur ser flyttmönstren ut och hur kan de förändras på sikt? Det är bara två av de kniviga frågor som Karios Future svarar på i rapporten "Jakten på möjligheter i en ny tid", och det är utifrån denna omfattande flytt- och boendestudie som Kalix kommun har analyserats.

- Vilka förändringar i omvärlden formar landskapet?
- Vad är en attraktiv plats?
- Vad betyder detta för Kalix i framtiden?

Stora flytt- och boendestudien – specialrapport för Kalix kommun, ingår som en del i kommunens - visionsarbete "Vision 2030".

Vision 2030 är en långsiktig strategi för Kalix kommun, som ska utvecklas i samråd med politiker, tjänstemän, ni som bor i kommunen, organisationer, näringsliv och andra berörda parter. Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid.