Inom två veckor börjar arbetet med att dra sjöledningar för avloppsvatten mellan Nyborg och reningsverket i Kalix. Förberedelserna är redan i full gång, och ledningarna kommer att läggas ned utmed de isvägar som gjordes under vintern.

Vår reporter Joakim Vidgren pratar i videon nedan med planeringsingenjör Mats Holmgren.
Foto: Joakim Vidgren.