Mellan vecka 31 och 48 pågår slamtömningen av enskilda brunnar runt om i Kalix kommun. Kom ihåg att se till så att slamtömningsfordonet kan komma fram till tömningsstället.

Kalix kommun har avtal med BDX som utför slamtömningar av enskilda avloppsbrunnar via Kalix Miljöteam AB. Tömningarna sker områdesvis men kan påverkas av väder och vägförhållanden. Du som ska ha tömning av din enskilda avloppsbrunn kommer att få ett meddelande via telefon/sms några dagar innan tömning. Det är då viktigt att du ser till att plocka bort eventuella hinder (leksaker, cyklar, blomkrukor eller dylikt) så att slamtömningsfordonet kan ta sig fram till tömningsstället. Du som inte bytt ut ditt tunga brunnslock bör också göra detta så snart som möjligt.

Vid eventuella frågor, ring Kalix Miljöteam AB på 070-564 97 37 eller 0923-105 75.