Mellan den 24 december 2020 och 15 januari 2021 får servering av alkoholdrycker ske senast klockan 20.00.

Regeringen har genom en ändring i 3 § förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol beslutat att servering av spritdrycker, vin och starköl är förbjuden mellan klockan 20.00 och 11.00. Syftet med ändringen är att förhindra smittspridning av covid-19.
Mer information finns på folkhälsomyndighetens hemsida.