Här presenterar vi några större projekt som Kalix kommun genomför under året.

Gång och cykelväg Kalix-Björknäs

En gång-och cykelväg från Kalix till ridanläggningen i Björknäs ska byggas, och fem miljoner fördelade på två år har avsatts till projektet. Tillstånds- och projekteringsprocesser pågår, och förhoppningsvis påbörjas en sträcka under hösten. Den belysta gång- och cykelvägen kommer att gå längs vägen mellan Kalix och Gammelgården. Kommunen avvaktar med sträckan Björknäs-Gammelgården, då Trafikverket utreder en vägflytt på grund av dåliga markförhållanden.

Lekparker

En halv miljon kronor har avsatts för upprustning av parker och grönområden under 2016.
I slutet av oktober står lekparken på Mellanparksgatan klar, därefter kommer lekparken vid Parkbältesgatan att upprustas. Den färdigställs i år eller senast våren 2017.

Resecentrum

Den första oktober prövades persontrafik på sträckan Luleå-Boden-Kalix-Haparanda, och när det första persontåget anlände till Kalix var succén ett faktum.
Regionen delfinansierar driften och Kalix kommun har sökt årliga medel från staten för drift av trafiken. Kalix kommun har även beslutat att bygga ett resecentrum tillsammans med Trafikverket, och så fort driftmedel beviljats inleds bygget. Ett snabbt beslut skulle innebära att persontrafik kan vara igång vid årsskiftet 2018/2019.

Brandposter

En väldigt viktig investering som utförs i samråd mellan räddningstjänst och teknisk försörjning. Hela brandpostnätet gås igenom, brandposterna åtgärdas sedan efter behov för att räddningstjänsten ska klara sina insatser. Arbetet pågår och fortsätter i ytterligare två år. Det treåriga projektet omfattar totalt 7,5 miljoner kronor.

Köpmannagatan/Torggatan

Köpmannagatan från Morjärvsvägen till strax väster korsningen Torggatan, samt Torggatan från Centralgatan till Strandgatan har upprustats under 2016. I detta ingår omfattande VA-arbeten och nya säkrare möjligheter för gående och cyklister. Sista lagret beläggs våren 2017 för ett bättre slutresultat.

Djuptjärns skola och förskola

Vid Djuptjärns skola och förskola har staket byggts, som separerar fordonstrafik från skolbarnens lekområden. Skolgården är numer trafiksäker.

Lyrans förskola

En ny trafiksäker lösning planeras vid Lyrans förskola, där staket kommer att separera fordonstrafik från barnens lekområden.

Ishallen

Under sommaren har delar av ishallens omklädningsrum upprustats, samtidigt har duschrum avdelats för att öka möjligheten för flickor att nyttja anläggningen. Dessutom har fler duschar, toaletter och omklädningsrum skapats.

SportCity Damernas Dusch/bastu

I simhallsdelen renoveras nu damernas dusch och bastu. Arbetet beräknas vara klart till jul.

Ridanläggning Björknäs

Utredningar och besiktningar var inledningsvis nödvändiga för korrekt bedömning och prioritering av åtgärder. De prioriterade områdena börjar åtgärdas vecka 42 med en ny väg till hagarna samt andra markåtgärder. Därefter utförs säkerhetsåtgärder så som snörasskydd, utrymningsvägar och elinstallationer. Personalutrymmen kommer också att ses över. Projektet att upprusta anläggningen fortsätter under 2017, då även en ny ridbana planeras.

Elevbygge vid Skärgårdsudden

Elevbygget startade 2014 och drivs tillsammans med Furuhedsskolans bygg- och elprogram. Golvläggning pågår, därpå följer installation av kök, innerdörrar och garderober. Byggnaden beräknas stå klar under höstterminen, för försäljning under våren.

Rudträskbacken

En ny servicestuga uppfördes vid Rudträskbacken till säsongen 2015/16, med invigning den 1 mars. Under hösten kommer här att borras för installation av bergvärme.