Skip to content
Sök

Nytt ridhus ger nya möjligheter

Arbetet med det nya ridhuset i Björknäs är i full gång och med de första takstolarna på plats börjar det bli tydligt att det rör sig om ett modernt, fullstort ridhus.

– Vår ambition är att detta ska vara en anläggning som passar för så många individer och ändamål som möjligt, både nu och i framtiden, säger Camilla Sandin, fastighetschef på Kalix kommun.

Det blir fler stallplatser, nya omklädningsrum, lokaler för lektioner, föreläsningar med mera och kanske det viktigaste, ett fullstort ridhus. I och med de nya lokalerna öppnar sig möjligheterna att hålla tävlingar på hög nivå, med 150 läktarplatser.

För en hållbar framtid

Ridhustaket kommer att förses med solceller och tillsammans med ett antal energibrunnar kommer anläggningen att producera sin egen hållbara energi. Även i övriga delar av projektet tas medvetna beslut för att värna miljön, till exempel genom att bygga i trä och minimera användandet av betong. De nya lokalerna blir också bättre för hästarna till exempel genom att de får mer dagsljus och att smarta materialval gör det tystare.

Självklart görs lokalerna tillgängliga även för personer med funktionsnedsättning. Bland annat kommer det att finnas en lösning som gör det möjligt att komma fram med rullstol och ta sig upp på hästryggen. Ridhuset kommer även förses med en ljudanläggning för att tillgodose behovet för dem med nedsatt hörsel.

Utökar för att möta efterfrågan

Då det pågår ridskola fem dagar i veckan, klockan 17.00–21.00, har det ibland varit svårt att hitta en ledig tid att rida i ridhuset på. I och med att det gamla ridhuset blir kvar och byggs ihop med det nya ökar möjligheterna för både ridskoleverksamheten och föreningens medlemmar att hitta en ledig tid i ridhus. Det ökade antalet stallplatser ger också utrymme att ta emot fler medlemmar från den långa kölistan.
– Kalix Ryttarförening som nyttjar dagens lokaler, har varit med under projekteringen där vi tagit med oss de synpunkter och önskemål som finns, berättar Camilla Sandin.

Det finns önskemål om ett ridgymnasium i Kalix men än finns inga konkreta planer. Kalix kommun har redan nu höjd för framtiden i projektet.
– Vår ambition är att detta ska vara en anläggning som passar för så många individer och ändamål som möjligt, både nu och i framtiden. En del i det är att vi ser till att det finns lokaler och teknik för att även kunna ha teoretiska lektioner på plats i ridhuset, berättar Camilla Sandin.

Projektet försenas

Det står dock redan klart att projektet inte kommer att vara färdigställt i enlighet med den ursprungliga tidplanen. Just nu pågår förhandlingar mellan Kalix kommun och entreprenören gällande tider och kostnader. När vi vet mer om kommer vi att informera om detta.

Fågelperspektiv från gårdsplan. Det nya ridhuset gestaltat av MAF arkitektkontor. Fågelperspektiv från gårdsplan. Gestaltning av MAF arkitektkontor.

Senast uppdaterad: 2022-05-16 11:03