Från den 25 mars 2020 föreskriver Folkhälsomyndigheten, med stöd av smittskyddsförordningen, att restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19.

I korthet innebär Folkhälsomyndighetens föreskrifter att det inte får förekomma trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar. Besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra. Restaurangerna ska i första hand se över hur de i sin egen verksamhet kan förhindra smittspridning.

Det är alltså du som företagare som har ansvar för att se till detta och se till att hålla dig uppdaterad om vad Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkarna säger.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar om de nya regler som gäller för restauranger, caféer med flera.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns också annan viktig information till exempel om hur du skyddar dig själv och andra. Här finns också information på flera språk.

Om ni har frågor gällande detta eller livsmedelshantering i övrigt, kontakta Bygg- och miljöavdelningen via Kalix kommuns växel, på telefonnummer 0923-65 000.