Skiss: Kenneth Söderlund, MAF
Skiss: Kenneth Söderlund, MAF

Kvarteret Prästen är vackert beläget vid Kalix älv, och här kommer den kommunägda stiftelsen Kalixbo snart att uppföra två nya hyreshus, med totalt 49 lägenheter. Projekteringen är igång, och planerad byggstart är våren 2017.

Lägenheterna kommer att ha utsikt över älven, och finnas i storlekarna två respektive tre rum och kök. Det första hyreshuset kommer att stå färdigt för inflyttning under våren 2018, och framåt hösten eller vintern kommer hyresgäster även kunna flytta in i det andra huset.Hyreshusen är ritade av arkitekt Kenneth Söderlund, MAF. Nedan kan du höra Kalixbos verkställande direktör Ingela Rönnbäck berätta om planerna. Reporter: Reine Sundqvist.