En ny pumpstationen som uppförts på Vassholmen kommer att pumpa över avloppsvatten till fastlandet, och vidare till reningsverket.

Installationen av den nya pumpstationen har varit ett samverkansprojekt mellan samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetare och avtalsentreprenörer.
Återstående markarbeten genomförs från pråm under sommaren.

Samhällsbyggnadsförvaltningen