Nu står den nya parkeringsplatsen vid gamla begravningsbyrån på Köpmannagatan klar

Parkeringen ger möjlighet till 18 nya allmänna parkeringsplatser för besökande till Kalix centrum. Två nya parkeringsplatser för rörelsehindrade är även byggda i direkt anslutning till Köpmannagatan.

Den fördjupade översiktsplan för Kalix centrum som antogs 2012 innehöll bland annat förslag till förändringar för parkeringar i Kalix centrum. När nu denna parkeringsplats är klar, har en stor del av parkeringarna i förslaget byggts. Förutom de 18 nya parkeringsplatserna här har ett antal parkeringsplatser vid Torggatan, Postgatan och Folkets Hus iordningsställts senaste åren.

För mer information kring den fördjupade översiktsplanen se https://www.kalix.se/Boende/Kommunens-planarbete/Oversiktsplan/Fordjupade-oversiktsplaner/Fordjupning-av-oversiktsplan---centrala-Kalix/

Infart till den allmänna parkeringen kan ske dels från Kungsviksgatan, samt från angränsande fastighet. Som vanligt, följ skyltning för att se var parkering får ske och vilka villkor som gäller.

Vi påminner samtidigt om att parkeringsförbud gäller på Köpmannagatan mellan Kungsviksgatan och Torggatan.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

 

 

 

 

Nu när denna parkering är klar är till stora delar det