Tack till alla er som svarade när vi frågade om intresset för kvällsbuss från Luleå till Töre och Kalix på helgen. Vi testar både vinnaralternativet och nummer två, med start första helgen i december.

När Kalix kommun frågade om när man helst skulle ta en nattbuss från Luleå till Töre och Kalix visade svaren att det alternativ flest önskade var lördagar under sommaren (juni–augusti). På andra plats kom lördagar under vintern (december–februari).
– Eftersom vi gärna vill testa detta nu på en gång så har vi valt att köra både fredagar och lördagar från första helgen i december till sista helgen i februari, säger Per Nilsson, chef teknisk försörjning. Vi kommer också att köra under sommaren, juni–augusti, eftersom det var det alternativ flest önskade.

Efter testperioderna kommer Kalix kommun att göra en utvärdering för fortsättningen.

Avgång från Luleå klockan 23.00 fredagar och lördagar

I dagsläget går sista turen från Luleå till Kalix klockan 20.50 på fredagar och lördagar. Men sista turen från Luleå till Råneå går klockan 23.00 dessa dagar. Kalix kommun har nu sett till att man under två testperioder förlänger turen (linje 223) så att den även går till Töre och Kalix.
– Genom att förlänga en befintlig tur så här kan vi på ett resurseffektivt sätt erbjuda utökad service för alla som vill åka till Kalix, säger Per. Varför inte ta bussen från after work eller besök hos vänner och familj?

Biljettpris (observera att det blir en prishöjning med fem procent efter nyår):

  • Enkelbiljett Luleå – Töre, vuxen 102 kronor, ungdom 77 kronor, skolungdom 51 kronor.
  • Enkelbiljett Luleå – Kalix, vuxen 128 kronor, ungdom 96 kronor, skolungdom 64 kronor.
  • Turen ingår i Länstrafikens busskort.

Tidtabellen för nattbussens testperiod hittar du på Länstrafikens webbplats