Kalix kommun driver tillsammans med Länsstyrelsen ett projekt för att återställa Töreälven, till det skick den hade innan flottningen utarmade den biologiska miljön. Miljonprojektet finansieras av Havs- och vattenmyndigheten.

I NSD har journalisten David Carr skrivit ett fint reportage om hur Töre älv åter ska bli ett fiskeparadis. Läs gärna artikeln "Miljonprojektet: Töreälven ska bli fiskeparadis".