Lekparken på Parkbältesgatan är redan färdigställd och nu står den på Videvägen på tur. På Strandängarna kompletteras den befintliga lekplatsen med ”Lilla trästaden” och Galleriatorget får ett Fia med knuff. Det här är bara några av de satsningar på lekparker som kommunen planerar framöver.

Kalix kommun ska satsa på två nya offentliga lekparker varje år, både i tätort och i byar. Hittills i år har lekparken på Parkbältesgatan färdigställts med helt ny utrustning och näst ut är lekparken på Videvägen. Målsättningen är att det till Sommarfesten (15-23 juli) också ska finnas bänkar och ett Fia med Knuff med pjäser på Galleriatorget. Pjäserna kommer att vara tillgängliga under dagtid.

Lekparken på Strandängarna ska kompletteras med en klättringsanordning, kallad "Boulder rock" och i anslutning till lekparken ska "Lilla trästaden" med en trafikmiljö för barn byggas upp. Etapp 1 kommer att påbörjas nu under sommaren, till att börja med ska ytan grusas och därefter ska två trähus flyttas hit. Den grusade ytan ska därefter asfalteras och trafikskyltar ska sättas ut. Man planerar för etapp 2 nästa sommar.

Samtidigt pågår även mindre upprustningar av lekparker, bland annat i Risön där Kommunen tagit över driften av lekparken på Ängsvägen. Just nu pågår där ett arbete med att byta ut befintlig lekparksutrustning mot utrustning i bättre skick.

Som en del i satsningen på lekparker, både i byar och i tätort, kommer några av de befintliga lekparkerna att avvecklas men dessa ytor återställs då till parkmark med sittmöjligheter. Detta för att möjliggöra en högre standard på de som behålls. Lekparkerna som avvecklas har andra lekparker inom gångavstånd.

Utöver offentliga lekparker satsas det årligen på upprustning av utemiljöer på förskolor och skolor. 2017 planeras att utföras en multiarena vid Töre skola.

Vill du veta mer om Kalix kommuns lekparker?

Använd gärna vårt nya kartverktyg där du kan se lekparkerna och genom att klicka på en lekpark få upp information om den. På så sätt kan du själv hålla dig uppdaterad om vad som planeras för respektive lekpark. Du får även upp information om vilken lekparksutrustning som finns samt vem som äger driftansvaret för den.

Du hittar kartan på sidan Lekparker