Kalix kommun delar varje år ut ett miljöpris på 3 000 kr. Priset ska stödja och uppmuntra enskilda personer, företag och organisationer etcetera som på ett framträdande sätt under året arbetat med miljövårdsfrämjande och kretsloppsanpassade åtgärder.

Den som nomineras ska vara verksam inom kommunen. Skriftligt förslag med motivering om vem/vilka som ska få miljöpriset lämnas senast den 3 februari 2020 till: Samhällsbyggnadsförvaltningen, bygg- och miljöavdelningen, Kalix kommun, 952 81 Kalix.

Du kan skriva helt fritt eller använda vår färdiga blankett. Hör av dig om du i stället vill att vi skickar blanketten hem till dig. Kontakta bygg- och miljöavdelningen på telefon 0923-650 00 (växel) om du vill veta mer. Nämnden behandlar förslagen och föreslår en eller flera pristagare. Miljöpriset delas ut vid ett av kommunfullmäktiges sammanträden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bygg- och miljöavdelningen