Rampen på Kalix Avfallsanläggning har nyligen breddats, och är numer trefilig. Därtill görs under hösten ett försök med utökade öppettider. Två lördagar – den 29 september och den 27 oktober – kommer anläggningen att vara öppen 10–14.

Syftet med den breddade rampen är naturligtvis att det ska gå smidigare att lämna sorterat avfall. Om försöket med lördagsöppet faller väl ut kan det komma att permanentas i någon form.

Välkommen till oss på avfallsanläggningen.

Teknisk försörjning

Samhällsbyggnadsförvaltningen