Norrbotten i stort har haft en ganska svag prisutveckling på fritidshus, men priserna i Kalix har ökat kraftigt. Prisökningen på 75 procent över en femårsperiod är klart högst i länet, och det är bara åtta kommuner i hela landet som haft en mer gynnsam prisutveckling på fritidshus.

Statistik från Fastighetsbyrån visar att priserna på fritidshus i Norrbotten har ökat med 14 procent de senaste fem åren, vilket är något under genomsnittet för landet. Den 75-procentiga prisutvecklingen i Kalix kan exempelvis jämföras med Luleå, där priserna på fritidshus bara ökat med fem procent.

Ett fritidshus i Norrbotten har idag ett genomsnittspris 1 126 705 kronor, motsvarande siffra för 2013–2014 var 991 857 kronor. Högst prisutveckling i landet hade Bollnäs där har priserna ökat med hela 147 procent på fem år. Kraftigast prisnedgång i landet har Jönköpings kommun haft, där har priserna minskat med 39 procent.

Här skedde de högsta prisökningarna i Norrbotten 2013–2018

Kalix 75 %

Piteå 45 %

Boden 25 %

Källa: Fastighetsbyrån. Siffrorna är framtagna av Svensk Mäklarstatistik och jämför försäljningspris på alla fritidshusförsäljningar gjorda mars 2013 – februari 2014 med samma period 2018/2019. Det är den procentuella ökningen som redovisas.