Kalix kommun är bättre än riksgenomsnittet vad gäller källsortering av papper och alla förpackningstyper förutom glas. Men jämför vi oss med våra grannkommuner blir det väldigt tydligt att det finns utrymme för förbättringar på samtliga områden.

Statistik för Sverige 2018 (nationellt)

Kilogram återvunna per år och invånare i Sverige 2018.
Glas: 21,8
Papper: 13,9
Plast: 7,5
Metall: 1,6
Tidningar: 18,7

En jämförelse med grannkommuner

Statistiken för Kalix kommun jämförs här med Luleå, Boden, Överkalix, Haparanda och Övertorneå.

Glasförpackningar

Luleå kommun är i jämförelsen bäst på att källsortera glasförpackningar med 21,35 kilogram per år och invånare. Kalix är trea i jämförelsen, med 18,12 kilogram. Notera att samtliga sex kommuner är under rikssnittet på 21,8 kilogram.

Pappersförpackningar

Haparanda kommun är i jämförelsen överlägset bäst på att källsortera pappersförpackningar med 25,26 kilogram per invånare och år. Kalix är näst bäst i jämförelsen med 19,72 kilogram.

Plastförpackningar

Haparandas kommuninvånare är också bäst i jämförelsen på att källsortera plastförpackningar med 15,65 kilogram per år och invånare. Kalix kommun är trea i jämförelsen med 10,82 kilogram per år och invånare.

Metallförpackningar

Övertorneå kommuns invånare är bäst på att källsortera metallförpackningar med 3,06 kilogram per år och invånare. Kalix seglar in på en mindre hedrande fjärde plats med 2,33 kilogram återvunna metallförpackningar per invånare och år.

Tidningar

Överkalix är bästa kommun på att källsortera tidningar med 34,52 kilogram per invånare och år. Kalix är även i denna jämförelse fyra med 26,72 kilogram per år och invånare.

Källsorteringstips

Källsortering är inte alltid helt lätt, men här på Kalix kommuns hemsida finns en sopsorteringsguide som förklarar hur du gör.

Vi vill också passa på att tipsa om den suveräna sidan www.sopor.nu som alla borde nyttja för att bli bättre på att sortera och minska sitt avfall.

Fastighetsnära insamling

Växjöbostäder har producerat en film för sina hyresgäster, som visar hur mycket fastighetsnära insamling och återvinning både kan bidra till sänkta kostnader för varje enskilt hushåll och effektivt spara på resurserna av vår gemensamma miljö. Filmen är producerad i samarbete med FTI (Förpacknings & tidningsinsamling), och finns på deras hemsida.