Undersökningen Insikt har mätt hur företagen uppfattar den kommunala myndighetsutövningen gällande 2019 års ärenden. Kalix kommun rankas som 35:a med ett genomsnittligt NKI (Nöjd Kund Index)-värde på 77, en rejäl klättring från fjolårets ranking där kommunen intog plats 171 med ett NKI-värde på 56.

Totalt 188 kommuner och 17 gemensamma förvaltningar/förbund har deltagit i undersökningen. De myndighetsområden som mäts är brand, bygg, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedel samt servering.
– Gemensamt har vi klättrat till plats 35 i årets NKI-mätning. Otroligt roligt, vi har jobbat tillsammans och målmedvetet och nu får vi kvittens med dessa NKI-siffror, säger bygg- och miljöchef Monica Säfström.

"Tyder på ett bra förtroende"

Myndighetsområdena brand och livsmedel har tagit jättekliv, med NKI-värden som ökat från 55 till 84. De goda resultaten innebär att Kalix kommuns myndighetsutövning på dessa områden nu rankas på plats 19 respektive 20 i undersökningen. Även myndighetsområdet bygg har ökat starkt.
– Kommunens resultat tyder på ett bra förtroende för kommunens myndighetsutövning, säger räddningschef Arto Koivumaa.

Toppbetyg på kompetens och bemötande

Inom varje myndighetsområde mäts också parametrarna bemötande, effektivitet, information, kompetens, rättssäkerhet och tillgänglighet. Kalix kommuns NKI-värde ökade för varje parameter, men tydligast på områdena kompetens (+23) och bemötande (+21).

Du kan läsa mer om insikt på SKR:s hemsida.
Samtliga NKI-värden från undersökningen finns sammanställda i den öppna kommun- och regiondatabasen KOLADA.