Kalix kommun ser över vattenskyddet för sina vattentäkter. Nu är det klart att vattentäkterna för Kalix och Kälsjärv blir nytt vattenskyddsområde.

Kalix och Kälsjärv försörjs med dricksvatten från Morjärvsåsen, och Kalix kommun har föreslagit ett nytt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter till grundvattentäkterna för Kalix och Kälsjärv på Morjärvsåsen. Ett förslag som Länsstyrelsen i Norrbotten nu har beslutat att klubba igenom.

Syftet med vattenskyddsområden är att långsiktigt skydda våra vattentillgångar från föroreningar så att vi har ett hälsosamt dricksvatten i våra kranar. Grundvattenbildningen sker via naturlig infiltration av vatten vilket medför ett stort behov av skyddsföreskrifter.

Länsstyrelsen Norrbotten är beslutande myndighet om nytt vattenskyddsområde inklusive skyddsföreskrifter.

Vid eventuella frågor kontakta