Foto: Annika E Persson, mostphotos.com
Foto: Annika E Persson, mostphotos.com

Kalix kommun ökade under 2018 de ekologiska inköpen med 92 procent, vilket gör Kalix till årets raket i Ekomatsligan 2019.

Lunds kommun vann Ekomatsligan 2019 med otroliga 82 procent ekologisk inköp 2018. Kalix kommun gör 32 procent ekologiska livsmedelsinköp, och är med det bäst i länet! Norrbottens kommuner är dock sämst i landet på att köpa in ekologiska livsmedel, jämför länssnittet 17 procent mot 38 procent för hela landet.

Ekomatsligan är en ranking av landets kommuner och regioner avseende deras ekologiska inköp. Ekomatcentrum samlar varje år in statistik från offentlig sektor för att se hur utbudet av hållbar mat i allmänhet och ekologisk mat i synnerhet utvecklas. Statistiken dokumenteras och offentliggörs i en årlig rapport.

Regeringens nationella inriktningsmål för ekologiska inköp i offentlig sektor är 60 procent till 2030. Ekomatcentrums nationella mål för offentlig sektor är 50 procent ekologiskt 2020. regeringen har också ett mål för ekologisk produktion, 30 procent ekologisk areal till 2030.

Du kan läsa mer på Ekomatcentrums hemsida.